Garantie

Garantie op de producten

Bij Elektradirect.nl geldt de fabrieksgarantie zoals die door de verschillende fabrikanten gehanteerd wordt. De garantietermijn varieert per product(groep) maar heeft altijd een minimale termijn van 1 jaar. Indien u een garantiekwestie wilt melden bij Elektradirect.nl, dan kunt u hiervoor een mail insturen.

Kosten van de installateur

Elektradirect.nl doet er vanzelfsprekend alles aan om de artikelen binnen de aangegeven termijn uit te leveren. In de praktijk zijn wij echter afhankelijk van de fabrikanten/ leveranciers en transporteurs van de producten.

Ook als een product als gevolg van transportschade of een fabricagefout herleverd dient te worden, zal Elektradirect.nl er alles aan doen om een zo spoedig mogelijke herlevering te bewerkstelligen.

1 jaar garantie op alle apparaten met een stekker, zoals boilers, kachels etc. mits deze is aangesloten door een erkend installateur.(factuur en inbedrijfsname protocol moet je kunnen overleggen van de installateur die de boiler heeft geinstalleerd)

Elektradirect.nl kan helaas geen verantwoordelijkheid of kosten dragen die gemaakt worden door het verloren gaan van arbeidsuren, het inhuren van installateurs of andere professionele arbeidskrachten die om welke reden dan ook niet verder kunnen met nog of al aangevangen werkzaamheden.

Dit betekent dat Elektradirect.nl nooit de kosten zal vergoeden die ontstaan indien door Elektradirect.nl geleverd producten gebreken blijken te hebben of de levering niet op het gevraagde afleverdatum en tijdstip wordt geleverd.

Vervolgschade

Schade, voor zover bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst en alle andere indirecte schade of gevolgschade, zoals bedrijfsschade of enige door koper aan derden verschuldigde schadevergoeding of boete, komt in geen geval voor vergoeding in aanmerking.